Fjernelse af kendetegn

Fjernelse af identitet fra IT-udstyret

Når vi taler om 'at fjerne identitet' fra udstyret, tænker vi på at fjerne alt dét, der evt. ville kunne identificere sælgeren af udstyret, når enheden er videresolgt.

Her tænkes især på, at få slettet alle person- og virksomhedsfølsomme data, men også om der er andre specifikke kendetegn udenpå selve udstyret. Det kan f.eks. være tyverimærkning med logo, klistermærker med virksomhedens navn mv., og dette vil også altid blive fjernet, så udstyret ikke kan spores tilbage til tidligere ejer.

Løsningen er af-identifikation

Der har desværre været en del sager omkring kasseret og bortskaffet IT-udstyr, hvor det stadig var muligt at spore tidligere ejer samt skaffe sig adgang til følsomme data, så derfor ligger det os meget på sinde at af-identificere alt modtaget IT-udstyr. Det er således en fast del af processen, at alle data og kendetegn, der overhovedet kan identificere sælgers person, virksomhed samt medarbejdere, bliver fjernet fra udstyret og dermed ikke kan misbruges

Af-identifikation ved videresalg og eksport

Vi videresælger/eksporterer en del af det IT-udstyr, vi får ind, til andre lande, men vil i denne forbindelse gøre opmærksom på, at vi som en grøn virksomhed kun handler med lande, der er underlagt WEEE-direktivet. WEEE er en forkortelse for 'Waste Electrical and Electronic Equipment' og reglerne andvendes i hele EU. Kort fortalt indebærer WEEE-reglerne, at producenter og importører af elektrisk udstyr har et producent-ansvar, dvs. at de skal organisere og finansiere tilbagetagelse og håndtering (herunder datasletning) af el-skrot samt indberette oplysninger til det pågældende lands producentregister. 

   
Bliv ringet op Få et tilbud