Grøn IT, det bedste for miljøet.

Grøn IT – genbrug af IT-udstyr

Hvis der er andre, som kan gøre brug af det kasserede udstyr, er det almindelig sund fornuft at sælge det videre.
Hvis det samtidig er en økonomisk attraktiv løsning, er man næsten forpligtiget til videresalg.
 

 

Forlæng livet på dit IT-udstyr

En ting er sikkert omkring IT-udstyr, og det er, at levetiden er begrænset. Derfor skal afviklingen af brugt og udfaset udstyr også håndteres på bedst mulige måde.

For at optimere den grønne IT, bruges disse 5 metoder:

  • Salg: Kan IT-udstyret sælges/genbruges?
  • Salgsoptimering: Er det muligt at opgradere eller udskifte dele af IT-udstyret, så det kan sælges/genbruges?
  • Reparation: Kan det betale sig at reparere IT-udstyret så det kan anvendes til salg/genbrug?
  • Genanvendelse: Kan dele af IT-udstyret bruges til andre formål eller som reservedele?
  • Bortskaffelse/genvinding: Hvordan sikres en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse?

Salg/genbrug af brugt IT-udstyr

Kravene til IT-udstyr er meget forskellige fra branche til branche og land til land. Så de krav din virksomhed har til jeres IT-udstyr, kan være meget forskellige fra andre virksomheder. Her i Skandinavien har vi meget høje krav til vores IT-udstyr og dette bevirker også, at når danske virksomheder bortskaffer deres IT-udstyr, kan der være mange år tilbage i dette udstyr. Et videresalg af brugt IT-udstyr, kan både være til gavn for jer og dem som overtager IT-udstyret. Det er ligeledes til  stor gavn for vores miljø, som undgår at tage imod det skrottede IT-udstyr, før tid…

IT som forudreningskilde

IT-branchen forurener nu lige så meget som luftfarten. Derfor er det vigtigt, at fokusere på at gøre IT-produkter mere miljøvenlige, men samtidig også at  arbejde på at forlænge livet for de produkter, som allerede er på markedet. Hvis f. eks. en computers liv bliver forlænget fra 3 år til 6 år, vil dette alt andet lige være en halvering af IT-udstyrets forureningsbyrde og miljømæssige aftryk.
 
I BuybackIT arbejder vi dedikeret for at reducere IT-udstyrets miljømæssige belastning. 
     
Bliv ringet op F et tilbud